Kredietverzekeringsvergelijk

Wil u meer info bel 036-7501757

of mail naar info@kredietverzekering.com

 

 

Beschrijving: C:\Documents and Settings\mkeune\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\logo_Atradius.gif

Beschrijving: C:\Documents and Settings\mkeune\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\logo_EulerHermes.gif

Beschrijving: C:\Documents and Settings\mkeune\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\logo_Coface.gif

Looptijd contract

12, 24 of 36 maanden

12, 24 of 36 maanden

12, 24 of 36 maanden

Premie

voor premie

bel 036-7501763 of

Mail: info@kredietverzekering.com

voor premie

bel 036-7501763 of

Mail: info@kredietverzekering.com

 

 

voor premie

bel 036-7501763 of

Mail: info@kredietverzekering.com

Gedekt percentage

75,80,85 of 90%

75,80,85 of 90%

75,80,85 of 90%

Minimum premie

55% v/d jaarpremie

80% v/djaarpremie

80% v/d jaarpremie

Restitutie/ Toeslag

Tot 21%                      :  -15%

Vanaf  21 tot 40%   :   -10%

Vanaf  41 tot 101% :      0%

Vanaf 101                    :     +25%

Tot 20%                        : -15%

Vanaf 20% tot 30%  :  -5%

Vanaf 30% tot 50%  :  0%

Vanaf  50% tot 75%: +15%

Vanaf  75%                   :+25%

0                       :         -10%
vanaf 60%     :        +20%

Termijnen

 

 

 

Maximale krediettermijn

180 dagen

180 dagen

180 dagen

Achterstalligheid

60 dagen

60 dagen

60 dagen

Incasso termijn

90 dagen

75 dagen

90 dagen

Factureertermijn

7 dagen

5 dagen

30 dagen

limieten

 

 

 

Aanvangsdekking

€ 3.000,-- (alleen NL)

€ 3.000,-- (alleen NL)

€ 3.000,-- (alleen NL)

Zelfbeoordeling

€ 15.000,--

€ 15.000,--

€ 15.000,--

Terug werkende kracht limiet

Indien aangevraagd voor het verstrijken van de achterstalligheids termijn met terug werkende kracht geldig

30 dagen

Bestaande uitstaande vordering, voor zover niet achterstallig.

Maximum totaal limieten

60% van de omzet

Geen

Geen

Toetsingsgrens/lagere limietkosten

€ 15.000,--

€ 15.000,--

€ 15.000,--

Schade

 

 

 

Incasso kosten vergoeding

Gedekt percentage

Gedekt percentage

100%

Contract risico

12 maanden

12 maanden

12 maanden

Claimdrempel/Eigen risico per debiteur

Minimaal € 250,--

Minimaal € 250,--

Minimaal € 250,--

Maximum schade vergoeding

40 x betaalde premie

35 x voorschotpremie

35 x de jaarpremie

Schade vergoeding

Er mag geen geschil zijn

Er mag geen geschil zijn en vordering moet erkend zijn

Er mag geen geschil zijn.

Diverse

 

 

 

Vast underwriter

Nee

Ja

Ja

Vast incasso medewerker

Nee

Nee

Ja

Credit management

Geen

Duidelijke betaling- en leveringsvoorwaarden verplicht. Rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.

Regelmatig manen en in gebreke stellen.

Geen

Melden betwisting tijdens achterstalligheid

Een keer melden met oplossingstermijn

Maandelijks melden

Onmiddellijk (als risicoverzwarende omstandigheid)

Incasso grens

Geen

€ 450,--

€ 500,--

Poliskosten

€  250,--/350,-- per jr

€  250,-- per jr

€ 350,-- per jr